Tietosuojaseloste 

Tämä on Maanrakennus Haarasuo Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tässä selosteessa kerromme miten käytämme sinulta saamiamme henkilö- ja muita tietoja sinun käyttäessäsi nettisivujamme tai muuten luovuttaessasi niitä meille.

REKISTERINPITÄJÄ

Maanrakennus Haarasuo Oy | 3246849-2
Lappeenrannantie 2777 B, 52830 Suomenniemi

REKISTERIN SISÄLTÖ

Tallennamme ja säilytämme sinusta seuraavia tietoja asiakasrekisterissämme ja markkinointirekisterissämme:
Nimi, yhteystiedot, yritys, organisaatio, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutokset, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Säilytämme tietoja keskimäärin vuoden asiakassuhteen päättymisestä, kuitenkin enintään 5 vuotta. 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kysymme suostumustasi tietojen säilyttämiseen ja käyttämiseen etukäteen. Säilytämme vain välttämättömiä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilattujen palveluiden tuottaminen ja markkinointi.

REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista vain siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli luovutukselle on olemassa laillinen peruste. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin, jos se on tarpeellista palvelun toteuttamiseksi. Asiasta sovitaan aina asiakkaan kanssa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme monin eri tavoin mukaan lukien ymmärtääksemme miten käytät verkkosivujamme ja markkinointi tarkoituksessa.

Keräämme evästeiden avulla tietoa vierailustasi verkkosivuillamme kartoittaaksemme mitä sisältöä katselet ja mitä linkkejä seuraat sekä informaatiota käyttämästäsi selaimesta, laitteesta ja IP-osoitteestasi. Voimme jakaa tätä informaatiota kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksessa ja sinulle voidaan näyttää markkinointimateriaalia verkkosivujemme selauskäyttäytymisesi perusteella.

Voit asentaa selaimesi olemaan hyväksymättä evästeitä tai voit tehdä valinnan evästeiden hyväksymisestä vieraillessamme verkkosivuillamme.


MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, säilyttämistämme tiedoista tai
haluat käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen sinulle antamia oikeuksia, voit olla meihin
yhteydessä sähköpostilla.