Energiapuun korjuu Lahti:
Kestävää Energiaa Maanrakennus Haarasuon asiantuntemuksella

Energiapuun korjuu Lahdessa on tärkeä osa Maanrakennus Haarasuon palveluvalikoimaa, tukien kestävää energiantuotantoa Mikkelissä ja lähialueilla. Yrityksen yli kymmenen vuoden kokemus ja monipuolinen osaaminen maanrakennus- ja kaivuutöissä takaavat laadukkaan ja ympäristöystävällisen palvelun.

energiapuun korjuu mikkeli
energiapuun korjuu lahti

Mitä on energiapuun korjuu ja energiapuu ylipäätään?

Energiapuun korjuu tarkoittaa puumateriaalin, kuten oksien, latvusten, kantojen ja pieniläpimittaisten puiden, keräämistä energiantuotantoa varten. Lahdessa tämä prosessi hyödyntää paikallisia metsävaroja, edistäen samalla kestävää metsänhoitoa ja energiahuoltoa.

Energiapuun korjuumenetelmät

Energiapuun korjuu Lahti, Mikkeli, Kouvola

Ensiharvennus
Maanrakennus Haarasuo käyttää ensiharvennusta, jossa nuoresta metsästä poistetaan pienempiä puita tiheysongelmien ratkaisemiseksi ja metsän terveyden parantamiseksi. Tämä menetelmä tuottaa merkittävän määrän biomassaa energiatuotantoon.

Kokopuunkorjuu
Kokopuunkorjuussa puut kaadetaan kokonaisina, mukaan lukien oksat ja latvukset, ja kuljetetaan keräyspisteeseen, jossa ne murskataan hakkeeksi. Tämä menetelmä mahdollistaa lähes koko puun biomassan hyödyntämisen, mikä maksimoi energian tuoton ja tehostaa resurssien käyttöä.

Karsittujen rankojen hyödyntäminen
Toinen tärkeä tekniikka on karsittujen rankojen hyödyntäminen, jossa oksat ja latvukset poistetaan ja jätetään metsään ravinteiden palauttamiseksi maaperään. Tämä parantaa hakkeen laatua ja tukee metsän ekologista tasapainoa.

Energiapuun korjuu Lappeenranta
energiapuun korjuu kouvola

Taloudelliset ja ekologiset hyödyt energiapuun korjuusta

Energiapuun korjuu Mikkeli, Lahti, Kouvola

Kestävä kehitys
Energiapuun korjuu edistää kestävää kehitystä tarjoamalla uusiutuvan energian lähteen, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Tämä tukee sekä globaaleja ilmastotavoitteita että paikallisia pyrkimyksiä kohti vihreämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta.

Taloudellinen kannattavuus
Maanrakennus Haarasuo auttaa metsänomistajia hyödyntämään metsiensä taloudellista arvoa energiapuun korjuun kautta. Energiapuun käyttö voi tarjota metsänomistajille taloudellista tukea kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) kautta, joka tukee kestäviä metsänhoitomenetelmiä.

Maanrakennus Haarasuon palvelut energiapuun korjuussa

Energiapuun korjuu Kouvola, Lahti & Mikkeli

Kattavat palvelut
Maanrakennus Haarasuo tarjoaa kokonaisvaltaiset palvelut, jotka kattavat kaikki energiapuun korjuun vaiheet. Tämä sisältää metsän arvioinnin, suunnittelun, korjuun, kuljetuksen ja käsittelyn. Yritys hyödyntää alan parhaita käytäntöjä ja nykyaikaisinta teknologiaa, varmistaen korkean tehokkuuden ja ympäristön huomioon ottavan toiminnan.

Ympäristön huomioiminen
Yritys on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, mikä näkyy heidän työssään energiapuun korjuussa. He pyrkivät minimoimaan metsätalouden haitalliset vaikutukset ja edistämään metsien terveyttä ja pitkäaikaista tuottavuutta.

Lisäpalveluita

Maanrakennus Haarasuo tarjoaa kattavia piharakentamisen palveluita, jotka sisältävät muun muassa pihateiden rakentamisen, istutukset ja nurmikon perustamisen. Tämä palvelu sopii erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat uudistaa tai parantaa piha-alueitaan energiapuun korjuun yhteydessä.

Yritys tarjoaa myös pienempien rakennusten, kuten varastojen, autotallien ja kesämökkien, purkutyöt. Tämä palvelu on hyödyllinen tontin raivaukseen uutta rakennushanketta varten tai vanhojen rakennusten turvalliseksi poistamiseksi.

Energiapuun korjuusta ylijäävä puumateriaali voidaan jalostaa polttopuiksi, mikä on erityisen arvokasta asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää puun polttoaineena omassa kodissaan tai mökillään. Polttopuiden valmistus sisältää sahauksen, halkomisen ja tarvittaessa kuivatuksen.

Maanrakennus Haarasuo tarjoaa pihapuiden kaatoa turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä palvelu on tärkeä erityisesti silloin, kun pihalla on vanhoja tai sairaita puita, jotka uhkaavat rakennusten tai ihmisten turvallisuutta.

Yritys tarjoaa monipuolisia traktorityöpalveluita, kuten maanmuokkausta, lumenaurausta ja muita traktoriavusteisia töitä. Traktorityöt ovat välttämättömiä maanrakennus- ja metsänhoitotöissä, ja ne mahdollistavat sujuvan työnkulun ja projektien tehokkaan valmistumisen.

Maanrakennus Haarasuo Oy

Energiapuun korjuu

Energiapuun korjuu Mikkeli Maanrakennus Haarasuon toimesta edustaa uusiutuvan energian ja kestävän metsänhoidon yhdistelmää. Yrityksen asiantuntemus ja kokemus takaavat, että jokainen projekti toteutetaan korkeimpien standardien mukaan, hyödyntäen parhaita käytäntöjä ja teknologioita. Tämä ei ainoastaan tue alueen kestävää kehitystä vaan myös tarjoaa taloudellista arvoa asiakkaille, edistäen samalla Mikkelin tavoitteita uusiutuvan energian eturintamassa.

MUUT PALVELUT

Tarjoamme kattavia palveluita, kuten maarakennustyöt, energiapuun korjuun ja vesiputkien sekä ojien sulatuksen, varmistaen toimivuuden ja tehokkuuden kaikissa hankkeissa.

  • Rakennusten pohjatyöt
  • Tonttien raivaukset
  • Teiden rakennus- ja huoltotyöt
  • Vesikaivojen saneeraukset
  • Salaojasaneeraukset
  • Sadevesiviemäröinnit
  • Jätevesijärjestelmät
  • Maa-ainesten toimitukset

Maanrakennus Haarasuo sulattaa vesijohdot, viemäriputket ja tierummut lempeästi ja luotettavasti höyryn avulla. Meille voit soittaa koska vaan. Apua saa akuutissakin tilanteessa nopeasti.

TOIMIVAA PALVELUA KYMMENEN VUODEN KOKEMUKSELLA

METSÄTEIDEN KUNNOSTAMINEN

Maanrakennuspalveluihimme kuuluu metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen. Siistimme tien reunat vesakoista ja harvennamme puustoa tarpeen mukaan energiakouralla myös metsäteiden kunnostustöiden yhteydessä.

energiapuun korjuu kouvola

METSÄ- JA YKSITYIS­TEIDEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN

Onko sinulla kaadettuja puita, mutta et ennätä tehdä niistä itse polttopuita? Eipä hätää, kiinnitämme klapikoneen traktorin perään ja tulemme tekemään sinulle polttopuut suoraan paikan päälle.

Saat myös kauttamme tarvittavat traktorityöt sekä pihapuiden kaadon.

PUTKET JÄÄSSÄ? TIERUMPU JÄÄSSÄ?

MAANRAKENNUS HAARASUO AVAA JÄÄTYNEET PUTKET HÖYRYLLÄ. 24/7 PÄIVYSTYS.