Energiapuun korjuu Kouvola:
Uusiutuvaa Energiaa Maanrakennus Haarasuon asiantuntemuksella

Energiapuun korjuu Kouvola on merkittävä osa Maanrakennus Haarasuon palvelutarjontaa, joka tukee kestävää energiantuotantoa Kouvolassa ja sen ympäristössä. Yrityksen monipuolinen osaaminen ja pitkä kokemus maanrakennus- ja metsätalouden alalla takaavat korkealaatuisen ja ympäristöystävällisen palvelun.

energiapuun korjuu kouvola

Energiapuun korjuun merkitys

Energiapuun korjuu tarkoittaa metsistä saatavan puumateriaalin, kuten oksien, latvusten, kantojen ja pieniläpimittaisten puiden, keräämistä energian tuotantoon. Kouvolassa tämä toiminta hyödyntää paikallisia metsävaroja, edistäen kestävää metsänhoitoa ja uusiutuvan energian käyttöä.

Energiapuun korjuumenetelmät

Energiapuun korjuu Kouvola

Ensiharvennus
Ensiharvennuksella poistetaan nuoresta metsästä tiheyttä aiheuttavia puita, parantaen jäljelle jäävien puiden kasvuedellytyksiä. Tämä menetelmä tuottaa merkittävästi biomassaa energian tuotantoon ja parantaa metsän terveyttä.

Kokopuunkorjuu
Kokopuunkorjuussa puut kaadetaan oksineen ja latvuksineen ja kuljetetaan murskattavaksi hakkeeksi. Tämä mahdollistaa puun koko biomassan hyödyntämisen, mikä maksimoi energian tuoton ja tehostaa resurssien käyttöä.

Karsittujen rankojen hyödyntäminen
Karsittujen rankojen korjuussa oksat ja latvukset jätetään metsään, mikä parantaa hakkeen laatua ja tukee metsän ekologista tasapainoa. Ravinteiden palauttaminen maaperään on tärkeää metsän hyvinvoinnille.

Energiapuun korjuu Lappeenranta

Energiapuuhun liittyvät taloudelliset ja ekologiset hyödyt

Energiapuun korjuu Kouvola

Kestävä kehitys
Suorittamalla Energiapuun korjuuta oikeaoppisesti, pystymme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä pienentämään hiilijalanjälkeä. Tämä edistää kestävää kehitystä, tukee globaaleja ilmastotavoitteita sekä edistää paikaillista toimintaa kohti vihreämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta.

Taloudellinen kannattavuus
Energiapuun korjuun avulla pystymme auttamaan metsänomistajia hyödyntämään metsiensä taloudellista arvoa. kestävän metsätalouden rahoituslain (Metka) kautta Energiapuun hyödyntäminen voi tuoda taloudellista tukea ja samalla tukea kestäviä metsänhoitomenetelmiä.

Maanrakennus Haarasuon palvelut energiapuun korjuussa

Energiapuun korjuu Kouvola

Kattavat palvelut
Tarjoamme kaikenkattavat palvelut energiapuun korjuuseen. Palvelupalettiimme sisältyy metsän arvioinnit, korjuun suunnittelu, itse korjuu sekä kuljetus ja käsittely. Hyödynnämme hyväksi todettuja käytäntöjä, sekä nykyaikaista teknologiaa. Tällä varmistamme korkean tehokkuuden samalla, kun otamme ympäristön huomioon.

Ympäristön huomioiminen
Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteilla ja tämä korostuu työssämme energiapuun korjuussa. Pyrimme minimoimaan haitallisia vaikutuksia ja samalla edistämään metsien tuottavuutta ja terveyttä.

Lisäpalveluita

Maanrakennus Haarasuo tarjoaa kattavia piharakentamisen palveluita, jotka sisältävät muun muassa pihateiden rakentamisen, istutukset ja nurmikon perustamisen. Tämä palvelu sopii erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat uudistaa tai parantaa piha-alueitaan energiapuun korjuun yhteydessä.

Tarjoamme myös pienempien rakennusten, kuten varastojen, autotallien ja kesämökkien, purkutyöt. Tämä palvelu on hyödyllinen tontin raivaukseen uutta rakennushanketta varten tai vanhojen rakennusten turvalliseksi poistamiseksi.

Energiapuun korjuusta ylijäävä puumateriaali voidaan jalostaa polttopuiksi, mikä on erityisen arvokasta asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää puun polttoaineena omassa kodissaan tai mökillään. Polttopuiden valmistus sisältää sahauksen, halkomisen ja tarvittaessa kuivatuksen.

Maanrakennus Haarasuo tarjoaa pihapuiden kaatoa turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä palvelu on tärkeä erityisesti silloin, kun pihalla on vanhoja tai sairaita puita, jotka uhkaavat rakennusten tai ihmisten turvallisuutta.

Maanrakennus Haarasuo tarjoaa monipuolisia traktorityöpalveluita, kuten maanmuokkausta, lumenaurausta ja muita traktoriavusteisia töitä. Traktorityöt ovat välttämättömiä maanrakennus- ja metsänhoitotöissä, ja ne mahdollistavat sujuvan työnkulun ja projektien tehokkaan valmistumisen.

Maanrakennus Haarasuo Oy

Energiapuun korjuu Kouvola

Maanrakennus Haarasuon toteuttama energiapuun korjuu yhdistää uusiutuvan energian tuotantoa ja kestävää metsänhoitoa korkeiden standardien mukaan. Tämä saavutetaan yrityksen pitkän kokemuksen ja vankan asiantuntemuksen johdosta. Hyödynnämme parhaita käytäntöjä, tukeaksemme alueen kestävää kehitystä ja tarjotaksemme parasta mahdollista arvoa asiakkaille. 

MUUT PALVELUT

Tarjoamme kattavia palveluita, kuten maarakennustyöt, energiapuun korjuun ja vesiputkien sekä ojien sulatuksen, varmistaen toimivuuden ja tehokkuuden kaikissa hankkeissa.

  • Rakennusten pohjatyöt
  • Tonttien raivaukset
  • Teiden rakennus- ja huoltotyöt
  • Vesikaivojen saneeraukset
  • Salaojasaneeraukset
  • Sadevesiviemäröinnit
  • Jätevesijärjestelmät
  • Maa-ainesten toimitukset

Maanrakennus Haarasuo sulattaa vesijohdot, viemäriputket ja tierummut lempeästi ja luotettavasti höyryn avulla. Meille voit soittaa koska vaan. Apua saa akuutissakin tilanteessa nopeasti.

TOIMIVAA PALVELUA KYMMENEN VUODEN KOKEMUKSELLA

METSÄTEIDEN KUNNOSTAMINEN

Maanrakennuspalveluihimme kuuluu metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen. Siistimme tien reunat vesakoista ja harvennamme puustoa tarpeen mukaan energiakouralla myös metsäteiden kunnostustöiden yhteydessä.

energiapuun korjuu kouvola

METSÄ- JA YKSITYIS­TEIDEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN

Onko sinulla kaadettuja puita, mutta et ennätä tehdä niistä itse polttopuita? Eipä hätää, kiinnitämme klapikoneen traktorin perään ja tulemme tekemään sinulle polttopuut suoraan paikan päälle.

Saat myös kauttamme tarvittavat traktorityöt sekä pihapuiden kaadon.

PUTKET JÄÄSSÄ? TIERUMPU JÄÄSSÄ?

MAANRAKENNUS HAARASUO AVAA JÄÄTYNEET PUTKET HÖYRYLLÄ. 24/7 PÄIVYSTYS.